2b19d92ce83bf3b498f73103ba1240f09c84798b1f92aedf1491ccf0aa6f5e4c

Source Code:

/*! NoSleep.min.js v0.11.0 - git.io/vfn01 - Rich Tibbett - MIT license */
!function(A,e){"object"==typeof exports&&"object"==typeof module?module.exports=e():"function"==typeof define&&define.amd?define([],e):"object"==typeof exports?exports.NoSleep=e():A.NoSleep=e()}(window,(function(){return function(A){var e={};function o(n){if(e[n])return e[n].exports;var t=e[n]={i:n,l:!1,exports:{}};return A[n].call(t.exports,t,t.exports,o),t.l=!0,t.exports}return o.m=A,o.c=e,o.d=function(A,e,n){o.o(A,e)||Object.defineProperty(A,e,{enumerable:!0,get:n})},o.r=function(A){"undefined"!=typeof Symbol&&Symbol.toStringTag&&Object.defineProperty(A,Symbol.toStringTag,{value:"Module"}),Object.defineProperty(A,"__esModule",{value:!0})},o.t=function(A,e){if(1&e&&(A=o(A)),8&e)return A;if(4&e&&"object"==typeof A&&A&&A.__esModule)return A;var n=Object.create(null);if(o.r(n),Object.defineProperty(n,"default",{enumerable:!0,value:A}),2&e&&"string"!=typeof A)for(var t in A)o.d(n,t,function(e){return A[e]}.bind(null,t));return n},o.n=function(A){var e=A&&A.__esModule?function(){return A.default}:function(){return A};return o.d(e,"a",e),e},o.o=function(A,e){return Object.prototype.hasOwnProperty.call(A,e)},o.p="",o(o.s=0)}([function(A,e,o){"use strict";var n=function(){function A(A,e){for(var o=0;o<e.length;o++){var n=e[o];n.enumerable=n.enumerable||!1,n.configurable=!0,"value"in n&&(n.writable=!0),Object.defineProperty(A,n.key,n)}}return function(e,o,n){return o&&A(e.prototype,o),n&&A(e,n),e}}();var t=o(1),B=t.webm,Q=t.mp4,c="undefined"!=typeof navigator&&parseFloat((""+(/CPU.*OS ([0-9_]{3,4})[0-9_]{0,1}|(CPU like).*AppleWebKit.*Mobile/i.exec(navigator.userAgent)||[0,""])[1]).replace("undefined","3_2").replace("_",".").replace("_",""))<10&&!window.MSStream,i="wakeLock"in navigator,a=function(){function A(){var e=this;if(function(A,e){if(!(A instanceof e))throw new TypeError("Cannot call a class as a function")}(this,A),i){this._wakeLock=null;var o=function(){null!==e._wakeLock&&"visible"===document.visibilityState&&e.enable()};document.addEventListener("visibilitychange",o),document.addEventListener("fullscreenchange",o)}else c?this.noSleepTimer=null:(this.noSleepVideo=document.createElement("video"),this.noSleepVideo.setAttribute("title","No Sleep"),this.noSleepVideo.setAttribute("playsinline",""),this._addSourceToVideo(this.noSleepVideo,"webm",B),this._addSourceToVideo(this.noSleepVideo,"mp4",Q),this.noSleepVideo.addEventListener("loadedmetadata",(function(){e.noSleepVideo.duration<=1?e.noSleepVideo.setAttribute("loop",""):e.noSleepVideo.addEventListener("timeupdate",(function(){e.noSleepVideo.currentTime>.5&&(e.noSleepVideo.currentTime=Math.random())}))})))}return n(A,[{key:"_addSourceToVideo",value:function(A,e,o){var n=document.createElement("source");n.src=o,n.type="video/"+e,A.appendChild(n)}},{key:"enable",value:function(){var A=this;i?navigator.wakeLock.request("screen").then((function(e){A._wakeLock=e,console.log("Wake Lock active."),A._wakeLock.addEventListener("release",(function(){console.log("Wake Lock released.")}))})).catch((function(A){console.error(A.name+", "+A.message)})):c?(this.disable(),console.warn("\n    NoSleep enabled for older iOS devices. This can interrupt\n    active or long-running network requests from completing successfully.\n    See https://github.com/richtr/NoSleep.js/issues/15 for more details.\n   "),this.noSleepTimer=window.setInterval((function(){document.hidden||(window.location.href=window.location.href.split("#")[0],window.setTimeout(window.stop,0))}),15e3)):this.noSleepVideo.play()}},{key:"disable",value:function(){i?(this._wakeLock.release(),this._wakeLock=null):c?this.noSleepTimer&&(console.warn("\n     NoSleep now disabled for older iOS devices.\n    "),window.clearInterval(this.noSleepTimer),this.noSleepTimer=null):this.noSleepVideo.pause()}}]),A}();A.exports=a},function(A,e,o){"use strict";A.exports={webm:"data:video/webm;base64,GkXfo0AgQoaBAUL3gQFC8oEEQvOBCEKCQAR3ZWJtQoeBAkKFgQIYU4BnQI0VSalmQCgq17FAAw9CQE2AQAZ3aGFtbXlXQUAGd2hhbW15RIlACECPQAAAAAAAFlSua0AxrkAu14EBY8WBAZyBACK1nEADdW5khkAFVl9WUDglhohAA1ZQOIOBAeBABrCBCLqBCB9DtnVAIueBAKNAHIEAAIAwAQCdASoIAAgAAUAmJaQAA3AA/vz0AAA=",mp4:"data:video/mp4;base64,AAAAIGZ0eXBtcDQyAAACAGlzb21pc28yYXZjMW1wNDEAAAAIZnJlZQAACKBtZGF0AAAC8wYF///v3EXpvebZSLeWLNgg2SPu73gyNjQgLSBjb3JlIDE0MiByMjQ3OSBkZDc5YTYxIC0gSC4yNjQvTVBFRy00IEFWQyBjb2RlYyAtIENvcHlsZWZ0IDIwMDMtMjAxNCAtIGh0dHA6Ly93d3cudmlkZW9sYW4ub3JnL3gyNjQuaHRtbCAtIG9wdGlvbnM6IGNhYmFjPTEgcmVmPTEgZGVibG9jaz0xOjA6MCBhbmFseXNlPTB4MToweDExMSBtZT1oZXggc3VibWU9MiBwc3k9MSBwc3lfcmQ9MS4wMDowLjAwIG1peGVkX3JlZj0wIG1lX3JhbmdlPTE2IGNocm9tYV9tZT0xIHRyZWxsaXM9MCA4eDhkY3Q9MCBjcW09MCBkZWFkem9uZT0yMSwxMSBmYXN0X3Bza2lwPTEgY2hyb21hX3FwX29mZnNldD0wIHRocmVhZHM9NiBsb29rYWhlYWRfdGhyZWFkcz0xIHNsaWNlZF90aHJlYWRzPTAgbnI9MCBkZWNpbWF0ZT0xIGludGVybGFjZWQ9MCBibHVyYXlfY29tcGF0PTAgY29uc3RyYWluZWRfaW50cmE9MCBiZnJhbWVzPTMgYl9weXJhbWlkPTIgYl9hZGFwdD0xIGJfYmlhcz0wIGRpcmVjdD0xIHdlaWdodGI9MSBvcGVuX2dvcD0wIHdlaWdodHA9MSBrZXlpbnQ9MzAwIGtleWludF9taW49MzAgc2NlbmVjdXQ9NDAgaW50cmFfcmVmcmVzaD0wIHJjX2xvb2thaGVhZD0xMCByYz1jcmYgbWJ0cmVlPTEgY3JmPTIwLjAgcWNvbXA9MC42MCBxcG1pbj0wIHFwbWF4PTY5IHFwc3RlcD00IHZidl9tYXhyYXRlPTIwMDAwIHZidl9idWZzaXplPTI1MDAwIGNyZl9tYXg9MC4wIG5hbF9ocmQ9bm9uZSBmaWxsZXI9MCBpcF9yYXRpbz0xLjQwIGFxPTE6MS4wMACAAAAAOWWIhAA3//p+C7v8tDDSTjf97w55i3SbRPO4ZY+hkjD5hbkAkL3zpJ6h/LR1CAABzgB1kqqzUorlhQAAAAxBmiQYhn/+qZYADLgAAAAJQZ5CQhX/AAj5IQADQGgcIQADQGgcAAAACQGeYUQn/wALKCEAA0BoHAAAAAkBnmNEJ/8ACykhAANAaBwhAANAaBwAAAANQZpoNExDP/6plgAMuSEAA0BoHAAAAAtBnoZFESwr/wAI+SEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBnqVEJ/8ACykhAANAaBwAAAAJAZ6nRCf/AAsoIQADQGgcIQADQGgcAAAADUGarDRMQz/+qZYADLghAANAaBwAAAALQZ7KRRUsK/8ACPkhAANAaBwAAAAJAZ7pRCf/AAsoIQADQGgcIQADQGgcAAAACQGe60Qn/wALKCEAA0BoHAAAAA1BmvA0TEM//qmWAAy5IQADQGgcIQADQGgcAAAAC0GfDkUVLCv/AAj5IQADQGgcAAAACQGfLUQn/wALKSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBny9EJ/8ACyghAANAaBwAAAANQZs0NExDP/6plgAMuCEAA0BoHAAAAAtBn1JFFSwr/wAI+SEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBn3FEJ/8ACyghAANAaBwAAAAJAZ9zRCf/AAsoIQADQGgcIQADQGgcAAAADUGbeDRMQz/+qZYADLkhAANAaBwAAAALQZ+WRRUsK/8ACPghAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ+1RCf/AAspIQADQGgcAAAACQGft0Qn/wALKSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAA1Bm7w0TEM//qmWAAy4IQADQGgcAAAAC0Gf2kUVLCv/AAj5IQADQGgcAAAACQGf+UQn/wALKCEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBn/tEJ/8ACykhAANAaBwAAAANQZvgNExDP/6plgAMuSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAtBnh5FFSwr/wAI+CEAA0BoHAAAAAkBnj1EJ/8ACyghAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ4/RCf/AAspIQADQGgcAAAADUGaJDRMQz/+qZYADLghAANAaBwAAAALQZ5CRRUsK/8ACPkhAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ5hRCf/AAsoIQADQGgcAAAACQGeY0Qn/wALKSEAA0BoHCEAA0BoHAAAAA1Bmmg0TEM//qmWAAy5IQADQGgcAAAAC0GehkUVLCv/AAj5IQADQGgcIQADQGgcAAAACQGepUQn/wALKSEAA0BoHAAAAAkBnqdEJ/8ACyghAANAaBwAAAANQZqsNExDP/6plgAMuCEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAtBnspFFSwr/wAI+SEAA0BoHAAAAAkBnulEJ/8ACyghAANAaBwhAANAaBwAAAAJAZ7rRCf/AAsoIQADQGgcAAAADUGa8DRMQz/+qZYADLkhAANAaBwhAANAaBwAAAALQZ8ORRUsK/8ACPkhAANAaBwAAAAJAZ8tRCf/AAspIQADQGgcIQADQGgcAAAACQGfL0Qn/wALKCEAA0BoHAAAAA1BmzQ0TEM//qmWAAy4IQADQGgcAAAAC0GfUkUVLCv/AAj5IQADQGgcIQADQGgcAAAACQGfcUQn/wALKCEAA0BoHAAAAAkBn3NEJ/8ACyghAANAaBwhAANAaBwAAAANQZt4NExC//6plgAMuSEAA0BoHAAAAAtBn5ZFFSwr/wAI+CEAA0BoHCEAA0BoHAAAAAkBn7VEJ/8ACykhAANAaBwAAAAJAZ+3RCf/AAspIQADQGgcAAAADUGbuzRMQn/+nhAAYsAhAANAaBwhAANAaBwAAAAJQZ/aQhP/AAspIQADQGgcAAAACQGf+UQn/wALKCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHCEAA0BoHAAACiFtb292AAAAbG12aGQAAAAA1YCCX9WAgl8AAAPoAAAH/AABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAADAAAAGGlvZHMAAAAAEICAgAcAT////v7/AAAF+XRyYWsAAABcdGtoZAAAAAPVgIJf1YCCXwAAAAEAAAAAAAAH0AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAygAAAMoAAAAAACRlZHRzAAAAHGVsc3QAAAAAAAAAAQAAB9AAABdwAAEAAAAABXFtZGlhAAAAIG1kaGQAAAAA1YCCX9WAgl8AAV+QAAK/IFXEAAAAAAAtaGRscgAAAAAAAAAAdmlkZQAAAAAAAAAAAAAAAFZpZGVvSGFuZGxlcgAAAAUcbWluZgAAABR2bWhkAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAJGRpbmYAAAAcZHJlZgAAAAAAAAABAAAADHVybCAAAAABAAAE3HN0YmwAAACYc3RzZAAAAAAAAAABAAAAiGF2YzEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAygDKAEgAAABIAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY//8AAAAyYXZjQwFNQCj/4QAbZ01AKOyho3ySTUBAQFAAAAMAEAAr8gDxgxlgAQAEaO+G8gAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAAA8AAALuAAAABRzdHNzAAAAAAAAAAEAAAABAAAB8GN0dHMAAAAAAAAAPAAAAAEAABdwAAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAADqYAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAAAEAAAu4AAAAAQAAOpgAAAABAAAXcAAAAAEAAAAAAAAAAQAAC7gAAAABAAA6mAAAAAEAABdwAAAAAQAAAAAAAAABAAALuAAAAAEAAC7gAAAAAQAAF3AAAAABAAAAAAAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAEEc3RzegAAAAAAAAAAAAAAPAAAAzQAAAAQAAAADQAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAAPAAAADQAAAA0AAAARAAAADwAAAA0AAAANAAAAEQAAAA8AAAANAAAADQAAABEAAAANAAAADQAAAQBzdGNvAAAAAAAAADwAAAAwAAADZAAAA3QAAAONAAADoAAAA7kAAAPQAAAD6wAAA/4AAAQXAAAELgAABEMAAARcAAAEbwAABIwAAAShAAAEugAABM0AAATkAAAE/wAABRIAAAUrAAAFQgAABV0AAAVwAAAFiQAABaAAAAW1AAAFzgAABeEAAAX+AAAGEwAABiwAAAY/AAAGVgAABnEAAAaEAAAGnQAABrQAAAbPAAAG4gAABvUAAAcSAAAHJwAAB0AAAAdTAAAHcAAAB4UAAAeeAAAHsQAAB8gAAAfjAAAH9gAACA8AAAgmAAAIQQAACFQAAAhnAAAIhAAACJcAAAMsdHJhawAAAFx0a2hkAAAAA9WAgl/VgIJfAAAAAgAAAAAAAAf8AAAAAAAAAAAAAAABAQAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAACsm1kaWEAAAAgbWRoZAAAAADVgIJf1YCCXwAArEQAAWAAVcQAAAAAACdoZGxyAAAAAAAAAABzb3VuAAAAAAAAAAAAAAAAU3RlcmVvAAAAAmNtaW5mAAAAEHNtaGQAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAAidzdGJsAAAAZ3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAFdtcDRhAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAACABAAAAAArEQAAAAAADNlc2RzAAAAAAOAgIAiAAIABICAgBRAFQAAAAADDUAAAAAABYCAgAISEAaAgIABAgAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAABYAAAEAAAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAAAQAAAAEAAAAUc3RzegAAAAAAAAAGAAAAWAAAAXBzdGNvAAAAAAAAAFgAAAOBAAADhwAAA5oAAAOtAAADswAAA8oAAAPfAAAD5QAAA/gAAAQLAAAEEQAABCgAAAQ9AAAEUAAABFYAAARpAAAEgAAABIYAAASbAAAErgAABLQAAATHAAAE3gAABPMAAAT5AAAFDAAABR8AAAUlAAAFPAAABVEAAAVXAAAFagAABX0AAAWDAAAFmgAABa8AAAXCAAAFyAAABdsAAAXyAAAF+AAABg0AAAYgAAAGJgAABjkAAAZQAAAGZQAABmsAAAZ+AAAGkQAABpcAAAauAAAGwwAABskAAAbcAAAG7wAABwYAAAcMAAAHIQAABzQAAAc6AAAHTQAAB2QAAAdqAAAHfwAAB5IAAAeYAAAHqwAAB8IAAAfXAAAH3QAAB/AAAAgDAAAICQAACCAAAAg1AAAIOwAACE4AAAhhAAAIeAAACH4AAAiRAAAIpAAACKoAAAiwAAAItgAACLwAAAjCAAAAFnVkdGEAAAAObmFtZVN0ZXJlbwAAAHB1ZHRhAAAAaG1ldGEAAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAAAAAAG1kaXJhcHBsAAAAAAAAAAAAAAAAO2lsc3QAAAAzqXRvbwAAACtkYXRhAAAAAQAAAABIYW5kQnJha2UgMC4xMC4yIDIwMTUwNjExMDA="}}])}));