1e84b0a8343213164e8bc65e32c9991e1271ff16fe0d0e4f61e3caa64adba2a5

Source Code:

‰PNG


IHDR+‰®σψψIDATxb ώ��ΟΔ!€ZΛΦ’$
Γµ�±¶ν`­`m{Ηv0¶mΫ¶M0¶mΟσk^τ­3χ?υe�¤R9ϊΏΖ©N‹iΞΧFρQνΊE‹EΩρ‰“§N¥i@ξ�9Ξ@‰„�θξEΖΐ�RPΏ�δύυ­δ|σ‘°γ'Oυτ¥
ϊC‡\#΄j©“ϋg\ό‹χ.ꨧ�ώd w�λvΧ…VA½J�¤Όθ£_ή©cfξο_Ρ�φΆ�
�ά:WδJ�Ίe†�g�ξ£σ{¤θ–¦Θ]µΔ΅ Ϋ‹΅A�ζ9bl™¦ `θΆΨ��“DM—γkΝ[/ΚΘ§•��<ΐ�O<!}8�/3hά3�K—ο+³�'ΆGρΙαKΰWΜ”€”\δ}ϋΡ‡£ψΖριρ+ζ‘ωΐΘϋφ£G‰ηEsΎύΨ·�wδ#οΧ�>¥mλr^ε_½3τα(]\΄¥°eγ@ίϊpTΜµGYFzAN£5q”‡sφN,/Χς�΅GaΪ4�6kΘέΈώQ8Y'r`―]©}&r·¶νσE[d„�8Ξ9ταάό>ώl-ΞD6@θ ‡®*Ο΄e­tfO
g†N\o…ί?Θ£:δ�ωµ�ΝD?:θ)cXjy'�™ΐθGG%cΪ67XΓϋGΣΡG*��ΟiΧ1σώω!%υτΡ―R1‰F[G¶mJιqRO_²�’gΟ±�un™�:κιKχ�S]\dη|χ©/�<uΤ«LLl{‘5a¤ο°�§Nej"ς²„Bnξ/�—"N�:•
Σ¦ΉΨ�:Ξ+F�ΌΚ–‰ΘλΪ2¬�―>,Β'N^eΣ΄i¬-ξΦ¦�ΈΚ¶‰H�πζυf‰sµuƒI<ΨC:>9_Ύ/€Ψρ‰« LΖ�‚&5;Ύ
Κb¦9έΤK€±γ“X¬k|Τ50vόΰ`"υC«–ΪΐΨρƒ„}ι�;S”χχwΒ�$μNνΨσΔ‹Ίμψ©τ_|Ω�όr<y§IEND®B`‚